TOA F-2322C – Wide Dispersion Speakers

PRODUCT DESCRIPTION

• 30 W ne sistem 100V, 70V, ose 120W @8ohm
• Instalim I shpejte dhe I thjeshte
• Për lartësinë mesatare të tavanit (2 to 4 m)